Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Civilegyetem

A civilegyetem különleges felnőttképzési intézmény, amely egy vagy több település civil társadalmának a sokoldalú felkészítését és cselekvőképességét javítja. A civilegyetem elképzelését Magyarországon, a kilencvenes évek közepén dolgozták ki.

1.   A Civilegyetem a XXI. század oktatási intézménye szeretne lenni. Egyrészt felkészít a tudás és tudatközpontú társadalom (vagy kultúratársadalom) korszakára, másrészt a felkészítés és aktivizálás során minden értelmes hagyományt újrateremt, továbbviszi az európai kultúrát és a nemzeti értékeket.

2.   A Civilegyetem fontos célja, a hallgatókat szellemileg és empirikusan segítse abban, hogy minél inkább autonóm civilpolgárok lehessenek, képesek legyenek maguk körül szuverén civil társadalmat szervezni. A Civilegyetem olyan (részvételi) demokráciában gondolkodik, amely számít polgárai aktivitására, felelősségére.

3.   A Civilegyetem tevékenységében kiemelt hangsúlyt fektet a minőségi oktatásra, a tudományos kutatások megismertetésére, építve a társadalmilag és erkölcsileg is felelős konstruktív kritika hagyományára. A Civilegyetem célja, hogy biztosítsa hallgatói számára a magas szintű tudásanyag elsajátítását, az új ismeretek felfedezésének lehetőségeit és azoknak a civil életben való hatékony alkalmazását a közéletben.

4.   A Civilegyetem tudatosan egy-egy hazai térség egyik szellemi központjává és a régiófejlesztés ösztönzőjévé akar válni. Ha intelligens városokban, falvakban gondolkodunk, akkor a civilegyetem az intelligens térségért harcol.

5.   A Civilegyetem nem felsőoktatási intézmény, ezért nem kívánja magát klasszikus, hivatásos egyetemként akkreditáltatni. Új típusú felnőttoktatási intézmény, amely nem elvont értelmiségi koncepció, hanem konkrét magyar társadalmi és oktatási igényekre próbál meg válaszolni. Ugyanakkor a klasszikus egyetemi színvonalú oktatást szeretné Magyarországon a felnőttoktatásban meghonosítani. Ezért is akarja nevével az egyetemi minőséget kifejezni.

6.   Elődjének tekinti az európai és magyar népfőiskolai mozgalmat, hasonlít számos európai felnőttoktatási intézményhez, például az angol nyitott egyetemekhez, ugyanakkor koncepciójában és oktatási módszertanában részben eltér tőlük. Szellemileg a közép-európai és a magyar társadalom- és gondolkodásfejlődésből indul ki.

7.   Az élethossziglan tartó tanulás jogát érvényesítő intézményként, minden állampolgár hallgatója. A felvételnél az életkornak nincs szerepe.

8.   Az abai, a csókakői és sárosdi civilegyetemen az alapoktatás időtartama 12 + 1 alkalom. Ideális esetben a hallgatók kéthetente hét-tíz óra elméleti és 2 órás gyakorlati foglalkozáson vesznek részt. A 13. alkalommal egy kerekasztal beszélgetés keretében történik az oktatás lezárása, értékelése és a Diplomás Polgár cím, illetve oklevél átadása.

9.   A Civilegyetem második fokozata a Civilegyetemi Mesterképző, ami minimum két félévig tart.

A megyében, a következő években, 10-15 civilegyetem működne.